Hanuman Chalisa PDF | श्री हनुमान चालीसा पीडीएफ

Hanuman Chalisa PDF दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमारबल बुधि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुन सागरजय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥१॥ राम दूत अतुलित बल धामाअंजनि पुत्र पवनसुत नामा॥२॥ महाबीर बिक्रम बजरंगीकुमति … Read more